Roksana Miszczyszyn

Radca prawny, Senior Associate

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się doradztwie prawnym spółkom prawa handlowego, przeprowadza kompleksowe wdrożenia przepisów w przedmiocie ochrony danych osobowych, w tym RODO, a także reprezentuje Klientów w toku postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań gospodarczych. Zapewnia wsparcie prawne w toku transakcji na rynku venture capital i private equity oraz prowadzi i nadzoruje badania prawne due dilligence.Swoje doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych i spółkach, w których świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora finansowego

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.