Oskar Kopiński

Partner, Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz  Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, transakcjach na rynku private equity oraz venture capital. Wspiera klientów przyprojektowaniu planów sukcesji przedsiębiorstw. Uczestniczy w obsłudze zarządzania ryzykiem oraz budowaniu i wdrażaniu mechanizmów compliance zarówno w spółkach prawa handlowego, jak i grupach kapitałowych. Doradza Klientom w pozyskiwaniu środków na rynku kapitałowym, w szczególności w publicznych i prywatnych emisjach obligacji. Reprezentuje Klientów w sporach korporacyjnych oraz sprawach karnychgospodarczych.

Doradza zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim.

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.