Justyna Sitnikow, LL.M. | Of counsel

Adwokat, Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz programu LL.M. International Business Law na Católica Global School of Law w Lizbonie (stypendystka banku Millennium BCP).

Ukończyła kurs z zakresu prawa własności intelektualnej prowadzony przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. Stażystka Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach Pan-European Seal Professional Traineeship Programme, gdzie zajmuje się ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.

W 2018 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doradza w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim. Posługuje się także językiem portugalskim.

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.