Upadłość i restrukturyzacja

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, od dokonania analizy zasadności wszczęcia postępowania, przez przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, po doradztwo w trakcie trwania postępowania, jak i po jego zakończeniu.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które pozwala nam kompleksowo zabezpieczyć interesy naszych klientów, dbając, by postepowanie przebiegło pomyślnie, przy jednoczesnym umożliwieniu prawidłowego wykonywania obowiązków przez członków zarządu i  zagwarantowaniu ochrony przed ryzykiem odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz podatkowej.

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

 • przygotowanie oraz wprowadzenie pozasądowych procedur restrukturyzacyjnych, przykładowo zawarcie porozumień dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcji sprzedaży wierzytelności, układu z wierzycielami, czy umowy standstill,
 • doradztwo w fazie podjęcia decyzji dotyczącej złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, jak również wybór najbardziej optymalnej dla Klienta procedury, co umożliwia zwiększenie szanse na pomyślne przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego,
 • kompleksowe zastępstwo prawne, w tym na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli,
 • wsparcie wierzycieli i dłużników w postępowaniach spornych,
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • wsparcie prawne w przedmiocie restrukturyzacji korporacyjnych, majątkowych i organizacyjnych, w tym reorganizacja spółek, sprzedaż i nabycie udziałów lub akcji, zbycie oraz nabywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • badanie stanu prawnego spółek oraz przedsiębiorców celem zweryfikowania zaistnienia przesłanek niewypłacalności,
 • obsługa prawna w przedmiocie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli,
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz reprezentacja w toku postępowań sądowych
Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.
Skontaktuj się

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.