Transakcje

Doradztwo transakcyjne jest kluczową oraz wiodącą praktyką Kancelarii Think Legal.

Reprezentowaliśmy zarówno kupujących, jak i sprzedających. Tak inwestorów, jak i podmioty pozyskujące inwestycję. Naszymi Klientami były zarówno spółki z branży nowych technologii, jak również z sektora energetyki, nieruchomości, produkcji systemów zabezpieczeń, czy też branży medycznej oraz farmaceutycznej. Wspieraliśmy polskie oraz zagraniczne fundusze inwestycyjne typu venture capital oraz private equity.

Posiadamy bogate doświadczenie oraz unikalne know-how, które pozwala zabezpieczyć interesy naszych Klientów i uniknąć potencjalnych ryzyk transakcyjnych.

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

  • kompleksowa obsługa transakcji, w tym przygotowywaniedokumentacji transakcyjnej (m.in. list intencyjny [term sheet], umowa inwestycyjna, umowa spółki, umowa zbycia udziałów, umowa rachunku escrow, dokumenty dotyczące zabezpieczenia transakcji);
  • planowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji;
  • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji dotyczących warunków transakcji oraz dokumentacji transakcyjnej;
  • przeprowadzanie procesów due diligence oraz opracowywanie raportów due diligence;
  • wsparcie we wdrażaniu zaleceń wynikających z badania due diligence;
  • wsparciewe wdrażaniu zaleceń wynikających z badania due diligence;
  • doradztwo dotyczące stosunków wewnętrznych spółek (corporate governance);
  • tworzenie, łącznie i przekształcanie spółek oraz jedoosobowych działalności gospodarczych;
  • transakcje typu share deal oraz asset deal.
Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.
Skontaktuj się

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.