Sukcesja biznesu

Wspieramy Klientów w procesie bezpiecznego oraz optymalnego przekazania swojego majątku, w szczególności przedsiębiorstwa, na rzecz następców prawnych.

Naszym celem jest, aby zdarzenia losowe nie wpływały ujemnie na funkcjonowanie biznesu.W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  • projektowanie sposobu przeprowadzenia sukcesji (MBO, sprzedaż, zachowanie własności bez udziału w zarządzaniu);
  • wykorzystanie zagranicznych regulacji prawnych w tworzeniu trustów oraz fundacji w innych krajach Unii Europejskich, umożliwiających przekazanie zarządu nad przedsiębiorstwem konkretnemu spadkobiercy;
  • dostosowanie dokumentów korporacyjnych na wypadek zdarzeń losowych;
  • przygotowanie przemyślanej strategii spadkowej umożliwiającej szczegółowy podział majątku prywatnego.
Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.
Skontaktuj się

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.