Ryzyko i compliance

Zapewniamy wsparcie w obszarze zarządzania ryzykiem oraz zgodnością w organizacji, w ramach czego oferujemy:

  • wdrażanie systemu zgodności (compliance management system), zapewniającego przedsiębiorstwu maksymalne bezpieczeństwo prawne i organizacyjne;
  • tworzenie odpowiednich struktur do zarządzania ryzykiem w przypadku braku zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
  • tworzenie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami wewnętrznymi, konfliktami interesów w przedsiębiorstwie;
  • wprowadzanie w przedsiębiorstwie regulacji o charakterze antykorupcyjnym;
  • wewnętrzne uregulowanie kwestii odpowiedzialności Zarządu w spółkach kapitałowych;
  • alert prawny – sygnalizowanie zmian w prawie, w celu dochowania zgodności działalności operacyjnej Klienta z aktualnym stanem prawnym (newsletter);
  • rejestracja funduszy jako alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), opracowanie i wdrożenie polityki zgodności ASI, w tym zgodnie z wymogami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz regulacji AML (anti money laundering).
Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.
Skontaktuj się

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.