Obsługa korporacyjna

Prowadzimy obsługę korporacyjną spółek oraz doradzamy w sprawach związanych ze spółkami handlowymi, w tym na rzecz Zarządów spółek, wspólników i akcjonariuszy.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • kompleksowa obsługa day-to-day spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych (uchwały wspólników/akcjonariuszy, umowy spółek, regulaminy zarządu oraz rady nadzorczej);
 • obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń;
 • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy wobec spółki;
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę zarządu przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki;
 • audyt dokumentacji korporacyjnej w celu identyfikowania i neutralizowania zagrożeń związanych z błędami w dokumentacji wewnętrznej spółki;
 • zakładanie działalności gospodarczej, spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, jak również oddziału przedsiębiorstw zagranicznych;
 • likwidacja spółek;
 • podziały, przekształcenia i łączenia spółek;
 • opracowywanie koncepcji zarządzania spółkami w grupie kapitałowej;
 • tworzenie programów motywacyjnych (ESOP, MSOP) dla pracowników spółki.
Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.
Skontaktuj się

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.