Oferta kancelarii

Transakcje M&A / VC 01 / 6

Specjalizacja THINK LEGAL. Przeprowadzaliśmy jedne z największych transakcji w Polsce.

Specjalizacja THINK LEGAL.
Przeprowadzaliśmy jedne z największych transakcji w Polsce.
Pracujemy z topowymi podmiotami w kraju.
To nie jest przypadek.

Zakres:

 • pracujemy kompleksowo: od termsheet’u, przez przygotowanie i pracę nad dokumentacją transakcyjną, aż po zamknięcie i ewentualne czynności post-closingowe;
 • opracowujemy strukturę prawno-podatkową transakcji, by cały proces był jak najbardziej efektywny;
 • jesteśmy partnerem w negocjacjach, a jeśli zajdzie taka potrzeba – będziemy prowadzić je w Twoim imieniu;
 • wspieramy w due diligence po obu stronach – zarówno inwestorów i kupujących, jak i podmioty podlegające badaniu;
 • nie ograniczamy się do określonego typu transakcji – doradzamy w transakcjach dłużnych i kapitałowych, w tym zarówno asset, jak i share deal.

Obsługa korporacyjna 02 / 6

Jesteśmy partnerem w codziennych wyzwaniach wielu firm. Tych największych i tych o wielkim potencjale.

Jesteśmy partnerem w codziennych wyzwaniach wielu firm. Tych największych i tych o wielkim potencjale.

Niemożliwe? Trudne? Specjalizujemy się w nieszablonowych rozwiązaniach, które zawsze maksymalnie zabezpieczają interesy Klienta.

Zakres:

 • zajmujemy się kompleksową obsługą day-to-day spółek prawa handlowego;
 • sporządzamy dokumenty korporacyjne (uchwały wspólników/akcjonariuszy, umowy spółek, regulaminy organów);
 • zajmujemy się obsługą zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń;
 • reprezentujemy wspólników/akcjonariuszy wobec spółki;
 • zajmujemy się ochroną członków zarządu przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności osobistej

  za zobowiązania spółki;

 • zakładamy, likwidujemy i reorganizujemy spółki oraz grupy kapitałowe.

ESOP: budowanie programów motywacyjnych 03 / 6

Doradzamy, projektujemy i wdrażamy plany motywacyjne. Efektywnie i bezpiecznie pod kątem prawno-podatkowym.

Wiemy, że decyzja o podzieleniu się firmą jest niezwykle ważnym krokiem. Dlatego w THINK LEGAL staramy się, by był on jak najbardziej płynny i obyło się bez potknięć.

Doradzamy, projektujemy i wdrażamy plany motywacyjne w sposób efektywny i bezpieczny pod kątem prawno- podatkowym.

Starając się przy tym jak najpełniej odzwierciedlić Twój pomysł na niego.

Zakres:

 • doradzamy przy planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu planów motywacyjnych (ESOP);
 • weryfikujemy programy ESOP pod kątem podatkowym;
 • przygotowujemy odpowiednią strukturę spółki (zmiany kapitałowe, przekształcenia);
 • pomagamy rozliczać programy z ich beneficjentami.

RODO 04 / 6

RODO to istota spokoju o bezpieczeństwo naszych Klientów. Od wielu lat wspieramy ich w tych kwestiach.

Aby móc świadomie uczestniczyć w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie należy mieć pewne zabezpieczenie. Jest ono istotą spokoju o bezpieczeństwo naszych Klientów.

THINK LEGAL wspiera w kwestiach uzyskania zgodności polityki przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.

Zakres:

 • wykonujemy audyty i wdrożenia RODO;
 • wspieramy w odpowiedzi na bieżące pytania o ochronę danych osobowych;
 • organizujemy szkolenia i warsztaty dotyczące wymagań RODO w konkretnej branży, a takżeogólnych zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych dla pracowników.

Własność intelektualna (IP/IT) 05 / 6

Ochroną marek oraz zarządzaniem prawami własności intelektualnej zajmujemy się od początku naszego istnienia.

W świecie szybko powstających i zmieniających się technologii oraz idei sprawa własności intelektualnej staje się kluczowa.

THINK LEGAL ochroną marek oraz zarządzaniem i korzystaniem z praw własności intelektualnej zajmuje się od początku swojego istnienia.

Zakres:

 • rejestrujemy znaki towarowe i budujemy strategię ochrony marki;
 • sporządzamy umowy licencyjne oraz umowy zbycia praw własności intelektualnej;
 • podejmujemy działania na rzecz ochrony własności intelektualnej;
 • tworzymy strategię zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

Umowy 06 / 6

Naszym zadaniem jest wynegocjowanie kontraktu, który będzie łączył naszych Klientów z ich przyszłymi partnerami.

Dobrze skonstruowana umowa zapewnia spokój obu jej stronom. Stwarza przestrzeń do współpracy i nieograniczonych możliwości. Tylko i aż tyle.

Naszym zadaniem jest wynegocjowanie kontraktu, który będzie łączył naszych Klientów z ich przyszłymi partnerami.
Tylko tyle. I aż tyle.

Zakres:


 • sporządzamy i opiniujemy umowy pomiędzy przedsiębiorcami (B2B);
 • negocjujemy w imieniu Klienta umowy z podmiotami gospodarczymi, w tym zwłaszcza kontraktów handlowych;
 • wykonujemy badania prawne zawartych i wykonywanych umów pod kątem ich prawidłowego sporządzenia oraz występowania potencjalnych ryzyk prawnych;
 • wykonujemy alert prawny, czyli bieżącą analizę stanu prawnego w celu aktualizowania standardowych klauzul umownych stosowanych przez Klienta w relacjach biznesowych.