Katarzyna Olszak

Attorney-at-law, Senior Associate

So far she has gained her professional expirience in mergers and acquistions department in one of the  reputable law firms, as well as in the company which specialises in providing legal services during investments on venture capital market.

She has participated in execution of assets deal as well as share deal transactions on private equity market, involving funds and entrepreneurs – both domestic and foreign. Her practice consists in particular of drafting documenets in venture capital and private equity transactions, participating in legal due diligence analysis as well as providing day-to-day legal advice to innovative entrepreneurs. She gained knowledge in corporate law, intellectual property law as well as employment law.

Attorney-at-law in Warsaw Bar Association (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). Graduate of Law at the University of Warsaw, as well as Center for American Law Studies a joint initiative of the Georgia State University, Emory University and the University of Warsaw.

Co-author of the publication Commercial Companies Code. Merger, division and transformation of the companies. Commentary, Wolters Kluwer Polska, 2018.

Fluent in English language.

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.