Privacy policy

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@thinklegal.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane, aby:

3. Źródło danych

Kancelaria otrzymała Twoje dane bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz.

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z Kancelarią Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywała Twoje dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT czy usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z wytycznymi poleceniami Kancelarii.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@thinklegal.pl.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Kancelaria przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, a  co za tym idzie, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Kancelaria (telefonicznie oraz mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Kancelarią w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Kancelaria (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@thinklegal.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, aby:

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres 1 (jednego) roku. Po tym czasie Kancelaria może się z Tobą kontaktować, celem zapytania o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywała Twoje dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT czy usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z wytycznymi poleceniami Kancelarii.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@thinklegal.pl.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Kancelaria przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, a  co za tym idzie, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Kancelarię

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@thinklegal.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię do udziału w wydarzeniu, umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Kancelarii polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 (jednego) roku od zakończenia wydarzenia.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywała Twoje dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT czy usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z wytycznymi poleceniami Kancelarii.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@thinklegal.pl.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Kancelaria przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, a  co za tym idzie, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newsletter

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@thinklegal.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci newsletter, na który zapisałeś się na stronie thinklegal.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń, zmian legislacyjnych oraz orzeczeń z dziedziny prawa. Swoje zainteresowanie tymi informacjami wyraziłeś poprzez zapisanie się na newsletter Kancelarii.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Kancelaria będzie przekazywała Twoje dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT czy usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z wytycznymi poleceniami Kancelarii.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@thinklegal.pl.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

Kancelaria przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, a  co za tym idzie, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić również poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od Kancelarii, zawierającej newsletter.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji pracowników

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@thinklegal.pl.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, aby:

Za Twoją odrębną zgodą Kancelaria będzie przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Brak obowiązku podawania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie Twoich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Kancelaria będzie przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

4. Odbiorcy danych

Kancelaria będzie przekazywała Twoje dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT czy usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z wytycznymi poleceniami Kancelarii.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Kancelaria przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Kancelaria przesłała Twoje dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które Kancelaria przetwarza na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@thinklegal.pl.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: office@thinklegal.pl.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Kancelaria przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, a  co za tym idzie, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.