ASI zwolnione z CIT – czy czeka nas rozkwit inwestycji?

Alternatywne spółki inwestycyjne („ASI”) są stosunkowo młodą kategorią podmiotów. Zostały one wprowadzone do polskiego prawa w czerwcu 2016 roku i od samego początku wywołują sporo kontrowersji, w szczególności natury prawnej. Zdecydowana większość firm inwestycyjnych, których działalność powodowała, że mogły one zostać zakwalifikowane jako ASI, starała się tego uniknąć lub maksymalnie opóźnić konieczność rejestracji. Minusem ASI bowiem było to, że podlegały one weryfikacji oraz nadzorowi KNF, czyli pogarszały sytuację inwestorów, nie dając w zamian żadnych ułatwień. W szczególności dotyczyło to kwestii podatkowych. Inwestorzy, zwłaszcza na rynku VC, działali bowiem najczęściej w formie spółek z o.o., a więc ich dochody podlegały podwójnemu opodatkowaniu. Był więc kij, a nie było marchewki.

Od 1 stycznia 2019 roku pojawiła się również marchewka. ASI zostały bowiem zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów uzyskiwanych przez nie ze sprzedaży udziałów oraz akcji innej spółki. Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest jednak posiadanie przez ASI przed dniem zbycia bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie mniej niż 10  % udziałów lub akcji w kapitale spółki, której prawa udziałowe są zbywane.

Co autor (Ustawodawca) miał na myśli wprowadzając takie ograniczenia w zakresie zwolnienia z CIT? Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, ograniczenie stosowania zwolnienia do sytuacji, gdzie ASI, która zbywa udziały lub akcje, posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów akcji w kapitale spółki, której udziały lub akcje są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, służy wyłączeniu ze zwolnienia tzw. inwestycji portfelowych (czyli dotyczących papierów wartościowych, w tym w akcji notowanych na GPW lub New Connect) i wyeliminowaniu potencjalnych nadużyć ze strony ASI.

Wprowadzone zwolnienie jest reklamowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości oraz Technologii, czyli inicjatora przyjęcia zwolnienia z CIT dla ASI, jako zachęta dla inwestorów do wspierania startupów za pośrednictwem spółek zarejestrowanych na terenie Polski. W ocenie Ministerstwa jednym z problemów Polski w kontekście innowacyjności są kłopoty z dostępem do kapitału dla startupów, ponieważ inwestorzy nie są zainteresowani lokowaniem kapitału przy narażeniu się na podwójne opodatkowanie.

Warto podkreślić, że zwolnienie podatkowe będzie korzystne wyłącznie dla tych ASI, które inwestują na rynku prywatnym i tylko w prawa udziałowe w innych spółkach kapitałowych, czyli głównie dla funduszy VC oraz private equity. Te pierwsze podmioty stanowią z resztą ponad 90 % wszystkich ASI wpisanych do rejestru prowadzonego przez KNF, który obecnie liczy prawie 100 spółek. Inwestycje w papiery wartościowe, sztukę, zabytkowe samochody, whisky, wina czy metale szlachetne nie będą objęte preferencją fiskalną.  Z perspektywy ASI istotne jest też, że zwolnienie obejmie wyłącznie finansowanie kapitałowe startupów, a nie dłużne, co oznacza, że inwestorzy mogą nie być zainteresowani udzielaniem startupom pożyczek czy zakupem od  nich obligacji, a takie alternatywne formy wspierania startupów również na polskim rynku występują.

Dla inwestorów VC i PE wprowadzone zwolnienia mogą oznaczać konieczność zmiany struktury korporacyjnej wykorzystywanej dotychczas, jak również korektę polityki inwestycyjnej i planowania exitów. O ile horyzont inwestycyjny na polskim rynku VC w zdecydowanej większości przekracza wymagane przez ustawę 2 lata, o tyle zaangażowanie udziałowe nie zawsze jest na poziomie powyżej 10 % kapitału zakładowego. Na atrakcyjności straci również inwestowanie w mały ticket udziałów lub akcji, co zdarzało się zwłaszcza przy drugiej lub trzeciej rudzie finansowania w którą zaangażowane było kilka funduszy.

W niedawnym rankingu Most Startup Friendly Countries In The World (2019), sporządzonym przez CEOWorld Magazine, Polska zajęła siódme miejsce wśród państw najbardziej przyjaznych startupom. I choć czas pokaże czy zwolnienie podatkowe faktycznie wpłynie na zwiększenie dopływu kapitału do polskich startupów, to niewątpliwie nasz kraj dołożył istotną cegiełkę do utrzymania wysokiej pozycji we wspominanym rankingu, a może nawet do awansu na wyższą lokatę. Czego całemu polskiemu VC należy życzyć.

Powrót do listy aktualności

Kontakt

Kancelaria Think Legal

ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa

NIP: 5252762628
REGON: 381243902

Tel: + 48 606 672 869

office@thinklegal.pl
Zobacz na mapie

Think Legal Kopiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58/52, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000747745.

W celu skontaktowania się z nami wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez Kancelarię Think Legal na podany numer telefonu lub adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Think Legal dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest Kancelaria Think Legal. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.